отпушване на канали 5

отпушване на канали

088 739 4991

отпушване на канали
отпушване на канали

Учителката ми беше от пионерите в този вид работа – използването на образи за усъвършенстване на физическото тяло. Близо 12 години след като започнах заниманията си при нея, срещнах мъж на име Тим Галуей, автор на Вътрешната игра в тениса и други книги за вътрешната игра. Той също бе открил мощните приложения на ума и мисловните образи. Но в книгите му тези приложения бяха ориентирани към спорта. Оттогава все повече спортисти откриват, че ако успеят да си представят своето изпълнение – движение след движение в оптималния вариант – преди самата игра, след това, когато дойде време за действие, тялото следва представата.
С течение на времето тази употреба на образи чрез връзката ум-тяло започна да се прехвърля в сферата на здравето. Навлязохме в ново хилядолетие, в което много хора използват най-различни визуализации както за поддържане на здравето, така и за подпомагане на лечението при болести и травми. Една визуализация може да се състои в това просто да „видиш“ как един напрегнат мускул се превръща в кълбо топящо се масло, с цел да се отпусне напрежението в мускула. Визуализацията може да бъде и сложна, отпушване на канали като например как армии от здрави клетки щурмуват пълчища ракови клетки ги засипват с огън от гранати.
Доктор Карън Олнес споделя: „Моята интуиция подсказва, че всяка енергия, свързана с конструирането на образи, както и процесът на мислене, предават послание на каскада от процеси в тялото… промяната на представите наистина се отразява на физиологичното състояние“.
За да изменим своите тела и предизвикаме „чудеса“ в собственото си изцеление, в днешно време използваме не само мисловни отпушване на канали образи, но и словесни утвърждаващи фрази. Последните са най-добре конструирани, когато звучат така, сякаш утвърждаваното събитие, състояние, оздравяване и прочие вече се е случило. Една от най-любимите ми такива фрази е: „Аз съм същество на лъчисто здраве, енергия и любов“. Съществуват десетки, ако ли не стотици книги с положителни утвърждаващи фрази, ако са ви нужни някакви примери. Изрази, като например „силата на положителното мислене“, вече са влезли в обща употреба, а подобни методи се прилагат върху всичко, от справяне със здравословни проблеми и повишаване отпушване на канали на себеуважението до успехи в бизнеса и финансово благополучие.
Нашето познание за силата на мисълта и нейното влияние върху физическото здраве се е разширило значително през последните 30 години. Използвайки визуализация и/или утвърждаващи фрази, много хора сами са се излекували от по-леки или по-тежки физически и емоционални недъзи. Така умът може да се превърне в един от най-могъщите ни съюзници в изцелението. Но,  отпушване на канали ако се подхранва с неподходящи мисли, може да заеме и силно разрушителна позиция – особено ако „диетата“ му е съставена предимно от негативни мисли и системи от ограничаващи убеждения. Такава „диета“ неминуемо ще има неблагоприятен ефект върху нашето здраве.
Освен ако не са ангажирани с някаква постоянна медитативна практика, повечето от нас се отъждествяват почти напълно с мисловния процес на своя ум – който в по-голямата си част е трудно контролируем, със склонност да се движи единствено по коловозите на твърдо установена рутина. Това обаче не е валидно за нас, когато се появяваме на бял свят. Тогава умът ни все още не борави с отпушване на канали никакъв речник, така че присъстваме тотално в мига и възприемаме своя вътрешен и външен свят от едно състояние на непречупено през никаква призма, „девствено възприятие“ Живеем в единство със себе си и с Вселената.


С времето започваме да натрупваме своя речник и светът ни става все по-изпълнен с етикети: „Това е птица, това е куче, това е татко, това е твоето коремче“. После на сцената се появяват още окачествяващи етикети, отпушване на канали като „добро“ и „лошо“, както и понятия за линейното време, като „рано“, „късно“, „днес“, „утре“. Започваме да се изразяваме с думи, а после и с все по-сложни изречения.
Така нашата реч се разделя на външна и вътрешна. Започваме да си говорим сами – безмълвно през повечето време, ала настойчиво и почти непрестанно. По този начин всички се превръщаме в безумци.
Горното твърдение сигурно ви е прозвучало отпушване на канали много странно. Но в определен смисъл е напълно вярно. Колкото повече мислим, толкова повече се откъсваме от първоначалното си състояние на единство и вътрешна свързаност и пропадаме във все по-голяма изолация от дълбоката си същност. Научаваме се да осъждаме себе си и другите, да се ограничаваме в мислите си за това какво можем да направим и колко време си мислим, че ще ни отнеме извършването му. Създаваме една личност, основана до голяма степен на онова, което сме чули от отпушване на канали другите по наш адрес и относно естеството на реалността.
И колкото повече си говорим сами – наричайки това мислене – толкова повече си вярваме на приказките. Забелязвали ли сте наистина, че си говорите почти непрекъснато? Шумът в задния план на съзнанието ни образува един вездесъщ фон, който дори не осъзнаваме, че чуваме – също както живеещият на брега на океана след години вече дори не забелязва безспирния плисък на вълните.
Понякога мислите ни поемат в доста негативна посока. В зависимост от онова, което още в детството са ни казали за нас самите и за света, можем да станем и още по-вещи експерти в отпушване на канали полудяването. Започваме да си повтаряме послания за собствените си провали и „лошотия“, за това как нищо не заслужаваме, или пък колко е страшен, изпълнен с насилие, страдания, болести и злини светът, който ни заобикаля. И колкото повече си повтаряме твърдения в тази насока, толкова повече филтрираме и отстраняваме всичко, което противоречи на тези мисли, докато най-сетне не постигнем положението самите ние, нашите преживявания и светът около нас да съответстват напълно на отпушване на канали мрачните ни мисли.
И както осъждаме себе си, така започваме да критикуваме и другите. Оформяме си мнение за околните, основано на много тесни възприятия. А как бихме могли другояче? Та нали това е начинът, по който се отнасяме към самите себе си – и този подход неизбежно се прехвърля върху отношението ни към околните. Разменили сме единството и сърцето си срещу тиранията на ума и разделението.
За много от нас, едва отпушване на канали след първите стъпки в някаква форма на медитация, идва осъзнаването колко шумен и обсебващ е този вътрешен диалог и в какви роби на своите мисли сме се превърнали. Но това осъзнаване е истински миг на просветление и крие в себе си потенциала да ни мотивира да се научим да бъдем различни. Защото, щом започнем наистина да чуваме всички неща, които говорим сами на себе си, осъзнаваме, че много от тях ни ограничават и са твърде далеч от състоянието, наречено „любов към себе си, другите и живота“ – състоянието, в което копнеем да живеем. Така най-сетне заставаме лице в лице със отпушване на канали собствената си система от убеждения.
Тези системи от убеждения са невероятно мощни. Те контролират всички наши преживявания на множество различни нива. Ако сме убедени, че за нас е невъзможно да имаме удовлетворяващи, изпълнени с обич взаимоотношения, безпогрешно ще изберем да бъдем точно с онези хора, които да осъществят тези наши убеждения. Ако вярваме, че сме осъдени да живеем в бедност на материален план, най-вероятно ще нагласим нещата така, че да гарантираме реализацията на това убеждение. Ако сме убедени, че не можем сами да се излекуваме от разни отпушване на канали болести, или че болестта е нещо неизбежно, или пък че никога няма да бъдем щастливи, нашите мисли и убеждения са достатъчно силни, за да доведат до проявлението на всички тези неща. А ако колективът около нас – дали ще е семейството, обществото или цялото човечество – споделя същите вярвания, този колектив просто прибавя още енергия към структурата от убеждения.


Обратното също е вярно – ако сме убедени, че заслужаваме всички блага и отпушване на канали щедри дарове на живота, ще привлечем към себе си нашия дял от тях.
Каролайн Мис е убедена, че чудесата, в това число и чудото на изцелението, са нещо съвсем естествено, и е стигнала до откритието именно „… кое в нас възпрепятства енергията, осъществяваща чудесата… Ако се центрираш в духовния свят и издърпаш обратно енергията си от негативните убеждения, тогава можеш да ядеш [само] котешка храна и пак да си здрав“ отпушване на канали.
Нека разгледаме силата на ума и убеждението по отношение на три области: хипнозата, вярата и плацебо-ефекта.
В състояние на хипноза сме дълбоко отпуснати, а умът ни е отворен за най-различни внушения. Хипнотерапевтът може да ни внуши, че сме на възраст три години, и тогава гласът, жестовете ни и т.н, ще станат характерни за тази възраст. Случвало се е по време на демонстрация хипнотизаторът да внуши на някого, че тялото му е сковано като дъска, след което то става толкова отпушване на канали вдървено, че трети човек може да върви или седи върху него. Правени са експерименти, в които на хипнотизирания се внушава, че до кожата му е допрян пламък, и на съответното място излизат истински мехури от изгаряне. На един парализиран човек под хипноза казали, че може да ходи, и докато бил хипнотизиран, наистина вървял. Това са само още примери за това как мисълта може отпушване на канали силно да повлияе на физическото ни състояние.
Подобно на хипнотичния ефект е и въздействието на ума ни чрез сънищата. Нерядко сред хората се наблюдават толкова живи еротични сънища, че в резултат получават физически оргазъм без никаква друга стимулация, освен от страна на ума по време на сън.
Вярата изглежда има подобен ефект върху системата от убеждения. Ако вярваме, че даден практикуващ лечител е в състояние да ни помогне, вярата има силно влияние върху резултата от лечението.
В Каза де Дом Инасио е отпушване на канали изписан един цитат от Свети Игнасио. Той гласи следното: „Вярващите нямат нужда от думи. А на онези, които не вярват, никакви думи не могат да им помогнат“. На друго място открих още един подобен по смисъл цитат: „Мисля, че сър Уилям Ослър е казал, че вярата в боговете лекува някои хора, хипнотичните внушения – други, а вярата в обикновените лекари – трети“. И още една мисъл от друг отпушване на канали източник: „След като всичко е казано и сторено, никой не може да предвиди с абсолютна сигурност на какво са способни умът и тялото на даден човек. Пациентът с вяра, независимо дали в някаква висша Божествена сила или във вълшебните ръце на лечител с изключителна дарба, има изгледи за повече шансове да се излекува от онзи, който няма никаква вяра“.
Ала това не е всичко, що се отнася до изцелението. Лично аз отпушване на канали познавам скептици, отишли в Каза де Дом Инасио, където били изцелени от физически заболявания въпреки съмнението, с което са подходили (това отношение често се променя на 180 градуса след излекуването!) Чувала съм и за хора, подложени на лечение от далечно разстояние. Те не съзнавали, че някой се намесва, за да им помогне, и въпреки всичко има точно съответствие между времето на лечителската отпушване на канали работа и последвалото подобрение в състоянието на пациента. Това е вярно по отношение на дистантното лекуване от страна на Съществата в Каза, както и от практикуващите лечители-рейки, лечебно докосване и други форми на изцеление от разстояние, включващи силата на молитвата. Правени са даже и контролирани болнични проучвания, показващи, че когато – без знанието на пациента отпушване на канали – върху него работят енергийни лечители от друго помещение на болницата, лечението на тези пациенти е било значително по-успешно, отколкото на пациенти, неподложени на такова енергийно въздействие. Същото било установено и по отношение на пациенти, за които са се молили цели групи от хора.
Следователно ролята на ума е важна за процеса на лечението и в живота ни като цяло, но не мога да кажа, че това е единственият отпушване на канали фактор.
Плацебо-ефектът е още един пример за могъществото на мисълта. В тази област са направени редица научни изследвания, свидетелстващи за силата на убежденията. Ако сме убедени, че приемаме силно лекарство против артрит, в повечето случаи болката от артрита утихва, даже и хапчето да е просто захар или друг нефармацевтичен продукт. Веднъж прочетох разказ за един доктор, който дал на свой тежко болен пациент ново лекарство и му казал, че то е отпушване на канали изключително ефикасно за неговото заболяване. Състоянието на пациента започнало бързо да се подобрява. По-късно в пресата се появила статия, в която се казвало, че това лекарство не върши никаква работа. Състоянието на пациента отново започнало да се влошава. После докторът му казал, отпушване на канали че статията във вестника не е вярна, и състоянието на пациента отново се подобрило. Накрая се появила втора статия с нови доказателства за липсата на ефект от лекарството, и състоянието на пациента се влошило толкова бързо, че скоро след това починал.
В прочетените от мен материали на тази тема веднъж се натъкнах на следната история: на отпушване на канали един пациент погрешно поставили диагноза за смъртоносна болест. Не след дълго той починал от тази болест. Оказало се, че първоначалната диагноза била погрешна, а здравословното му състояние в момента на поставянето й било съвсем добро. Подобна е и цялата идея за „урочасването“ или хвърлянето на проклятие за смърт. Ако на даден човек му кажат или покажат по някакъв начин, че е бил прокълнат, и ако живее в общество, в което доминира вярата в силата на проклятията, има голяма вероятност отпушване на канали той или тя да умре в рамките на периода, определен за такъв вид проклятие. Но ако жертвата на урочасването живее в общество, където не се вярва в смъртоносни проклятия, този човек най-вероятно изобщо няма да бъде засегнат от него, освен ако проклятието не е хвърлено от наистина могъщ магьосник-заклинател, притежаващ способността да влияе върху енергията на вярващи и невярващи отпушване на канали с еднаква сила.
Естествено, в това отношение днешната западна култура си има собствена техника на урочасване. Повечето от нас са дресирани да вярват, че ще умрат от болест или травма. Така и става обикновено. Ала все пак някога са съществували и култури, поддържащи убеждението, че човек може просто да избере тихо и спокойно да напусне своето тяло, щом душата отпушване на канали изпълни задачите си в този живот. Така и са правели хората в тези култури.


Днес нашата западна култура изглежда наистина претърпява някаква смяна на парадигмите по въпроса за болестите и смъртта. Бихме дефинирали израза „смяна на парадигмите“ отпушване на канали като „всеобхватна трансформация на дълбоко вкоренените системи от убеждения“. Такава промяна може да се случи с отделния човек, с по-голяма група или дори с човечеството като цяло. Изглежда, че тя се осъществява на равнището на така наречения от квантовите физици феномен „морфогенетично поле“, или още познат като „ефекта на стотната маймуна“. Основната теория за този феномен гласи, че отпушване на канали когато достатъчно хора – или също животни – постигнат ново познание или степен на осъзнаване, последното достига състояние на критична маса, която осъществява пробив в колективното съзнание на дадения биологичен вид.
Това прехвърляне на информация от малка група към по-голяма може да се осъществи и без пряк контакт. Терминът отпушване на канали „ефект на стотната маймуна“ се появил по следния начин. Изглежда една от маймуните на самотен остров най-на-края открила, че може да измие в океана някакъв местен вид картоф, а после да разцепи картофа с камък, за да се добере по-лесно до ядивната вътрешна част. Скоро другарите на тази първа маймуна от същия остров усвоили новото умение. Това само по себе си не е изненадващо, тъй като е частен случай на учене по чужд пример. Ала не след дълго и маймуните от други острови в региона отпушване на канали били забелязани внезапно да прилагат същото това ново умение. А физическото придвижване между островите било невъзможно за тях. Според теорията елементът с критична маса – в случая това ново умение – преминал границата и се прехвърлил в колективното съзнание на всички островни маймуни в региона.
Този феномен се наблюдава и в човешкото общество. Например, в научните среди е забелязано, че една нова теория или откритие често проблясва едновременно в умовете на учени в различни краища на света, без те преди това да са имали контакт помежду си отпушване на канали.
През последните няколко десетилетия много от хората, родили се през годините на демографски бум след Втората световна война, изучават холистичното лечение и редица духовни учения. Те вече започват да загърбват преобладаващите западни убеждения, според които с годините остаряваме и ставаме все по-немощни и безполезни за обществото, заменяйки ги с убеждението, че можем и като по-възрастни да продължим да сме жизнени, а и придобили повече мъдрост, отпушване на канали която да споделим с по-младите поколения. И все повече хора възприемат древните вярвания, че не е необходимо да се разболяваме, за да напуснем своите тела в края на живота си, а можем да съхраним своето здраве чак до момента, когато станем готови, и тогава просто да си тръгнем. Предполагам, че щом това убеждение достигне своята критична маса, ще се превърне в реалност за много хора.
Говорейки за смяна на парадигмите, аз съм убедена, че физическите операции, извършвани от отпушване на каналисъществата в Каза, са преди всичко катализатори на тази промяна. Те разтърсват влака на нашия мислещ ум и неговите убеждения, карайки го да излезе от коловоза на рутината, и отварят пространството към необяснимото. След като хората видят тези операции със собствените си очи, умовете им се убеждават, че е възможно съществуването на духовно, „чудодейно“ изцеление, и така се създава по-голяма вероятност за осъществяването на такива изцеления.
Ще приведа още няколко примера за интересна смяна на парадигмите и на реалността, случила се в живота на някои личности отпушване на канали.
Прочутата (вече покойна) британска челистка Жаклин Дюпре внезапно заболяла от множествена склероза. Цяла година не била в състояние да свири на чело поради болестта си. Една сутрин изведнъж се събудила и открила, че е излекувана по необясним начин. Четири дни наред свирила на чело по-добре от всякога, а после болестта изведнъж се върнала и Дюпре никога вече не могла да свири. Дийпак Чопра коментира този феномен, пишейки следното отпушване на канали: „… тя така цялостно се издигнала над своята болест, че реалността просто се променила“. В продължение на четири дена физическото състояние на нервната й система било преобърнато чрез всеобхватна смяна на парадигмите.
Друг пример за такава промяна е този, който приведох в главата за операциите в Каза. Това е случаят с младата жена, чието зрение се върнало въпреки факта, че оптичният й нерв не функционирал.
Същото е вярно и по отношение на хората с раздвоение на личността, сред отпушване на канали които има и случаи на отъждествяване с няколко различни личности. Често такива индивиди проявяват съвсем различни физически симптоми, алергии и т.н., сменящи се при всяка личност. Една от личностите може да има алергия към определена храна, но щом превключат на друга личност, тази алергия изчезва. Една такава жена с раздвоение на личността, в зависимост от това коя личност се изявяваше в нея, в определен момент имаше менструация, а щом дойдеше другата личност, менструацията спираше. Това са ярки примери за силата на ума, които може би спадат предимно отпушване на канали към категорията „смяна на парадигмите“.
Вече разгледахме силата на ума по отношение на системите от убеждения, вярата и смяната на парадигмите, а също и скритите възможности на съзнателно приложените образи и утвърждаващи фрази за въздействие върху качеството на живота ни в различни сфери. Непрестанният ни вътрешен диалог, вътрешната реч – която до голяма степен е автоматична и несъзнателно употребявана – функционира по същия начин, отпушване на канали както и съзнателно приложените визуализации и утвърждаващи фрази, т.е. вътрешният ни диалог има пряко отражение върху нашата физиология. Това всъщност е добра новина – в смисъл, че щом веднъж го осъзнаем, щом станем съзнателни, можем вече сами да избираме какво да си говорим вътрешно. Можем да сложим позитивни послания и „аудиозаписи“ на мястото на старите, негативни мисли. И въпреки че това все още ни държи в сферата на мисленето, съзнателно приложената мисъл може отпушване на канали да се използва като средство за връщане обратно в единството. Можем дори да изберем изобщо да не мислим за определени периоди чрез някаква форма на медитация или чрез „девственото възприятие“.
Гленда Грийн написа прекрасна книга, озаглавена „Любов безкрай, описваща поредица от чудодейни събития, случили се в нейния живот. Грийн е художничка, която преди няколко години решила да нарисува портрет на Исус, без някога да е рисувала нещо на религиозна отпушване на канали тематика. Накратко, тя започнала да вижда целия портрет, сякаш вече е завършен – и то като холограма – в пространството пред себе си. После самият Исус й се явил в студиото. За тези седем месеца, през които Той позирал за портрета си, двамата провели многобройни просветляващи разговори, превърнали се по-късно в предмет на нейната книга.
Исус разгледал много дълбоко тиранията на ума. В един от разговорите им Той казал: „… от отпушване на канали гледна точка на ума контрол и разбиране са едно и също нещо. Умът счита, че разбира онова, което контролира. Това е главният проблем… в този свят, в който господства умът; това е и единствената най-важна причина да искаме да превърнем ума в слуга, а не в господар… Отговорите на въпроса, как да изцелите живота си, ще откриете във вътрешната сила на вашето сърце“.
После продължил, предлагайки три упражнения, с които да се освободим от тиранията на ума: „… укрепете отпушване на канали всичките си положителни чувства и емоции, като всеки ден се изпълвате с благодарност и благоговение, …отнемете силата и властта от негативните си чувства чрез ежедневна прошка… [и практикувайте] девствено възприятие; …не е необходимо да правите нищо, за да обожествите тази Вселена. Всичко, което трябва да направите, е да възприемете, а после да се изпълните с благоговение към отпушване на канали всичко, което вече съществува“.
В книгата на Грийн Исус казва, че умът в действителност е две неща. От една страна, той е „инструмент за интеграция и посредничество, който в основата си е сложен ДНК компютър. Седалището му е в мозъка и нервната система, но всъщност включва всяка една клетка от тялото. Другата страна [на ума] представлява електромагнитно поле, проникващо и отпушване на канали непосредствено обгръщащо тялото“.
Ако това е вярно, тогава първата част от текста потвърждава онова, което някои учени и лекари тепърва откриват: че на практика не съществува граница, разделяща ума от тялото. Това прави въпроса за по-съзнателното насочване на мислите ни още по-значим за цялостното ни благосъстояние. А втората част от текста явно се отнася до полето, което някои наричат „фино енергийно поле“, а други определят по-общо като „аура“.
Пати Конклин, практикуваща интуитивна медицинска диагностика (и отпушване на канали участничка в едно от интервютата в настоящата книга) е на мнение, че неизречените ни мисли се отразяват върху финото енергийно тяло, а изречените биват регистрирани директно в тялото като истина. Тази мисъл може да ни вдъхнови да употребяваме думите по-съзнателно. Например, бихме могли да се освободим от изрази като „Уморих се до смърт от..“, или „Заболя ме устата да повтарям..“., или пък „Заболя ме главата от … „, „Изприщвам се, само като си помисля за ..“., а също и „Умирам си за… “ или отпушване на канали каквито и да било други изрази с негативно отношение – макар и само фразеологично – към здравето на нашето тяло.


Думите и мислите ни действително създават образи, а вече сме научили, че както образите, така и утвърждаващите фрази въздействат пряко върху физиологичните процеси в организма. Затова всеки един от нас би могъл да предприеме позитивни действия за подобряване на своето здраве, като се превърне в съзнателен господар – а не в несъзнателен слуга – на своя ум.
Можете да отпушване на канали съдействате на този процес, като съставите списък на системите си от убеждения по отношение на себе си, на здравето и болестта, на смъртта, богатството и всяка друга важна сфера на вашия живот. Вижте къде умът ви поддържа ограничаващи убеждения. После направете специален освобождаващ ритуал за всяко от тях. Можете да го сторите съвсем простичко, например да запишете всяко от отпушване на канали ограничаващите убеждения на отделен лист хартия, а после да го изгорите, изричайки думите: „Освобождавам се от това ограничаващо убеждение и го предавам на огъня. В светлината на този пламък, на мястото на старото убеждение поставям утвърждаващата фраза: ……………“. Утвърждаващата мисъл, която ще създадете, трябва да е позитивна, а думите й да са подредени така, сякаш вече е реализирана. Всеки път, когато се освобождаваме или развързваме от каквото и да било, е важно да го заменим възможно най-скоро с нещо положително. Или, както казват, „Природата не търпи вакуум“ така отпушване на канали че искаме сами да решаваме с какво да запълним този вакуум, вместо да рискуваме тези дълго поддържани модели, от които току-що сме се освободили, да се върнат и отново да заемат „вакантното място“. Препоръчвам ви да запишете също и всичките си утвърждаващи фрази. Дръжте си ги под ръка в някое тефтерче, за да можете да си ги повтаряте ежедневно, докато се превърнат в естествена, интегрирана част от вашата нова система от убеждения. Опитайте се да забележите колко различно ще отпушване на канали започнете да се чувствате с течение на времето.
Ще ви дам още едно упражнение, което да прилагате, за да се убедите в силата както на положителните, така и на отрицателните мисли. За тяхното изпълнение ще ви трябва или партньор, или групов сеанс.
Стъпка 1: За да направите „контролен опит“ протегнете по-силната си ръка встрани, успоредно на пода. Партньорът ще натиска надолу ръката ви, а вие ще се съпротивлявате с всички сили. отпушване на канали
Стъпка 2: Затворете очи и останете така 30 до 60 секунди, повтаряйки си най-позитивните и изпълнени с любов мисли за себе си, на които сте способни. Здравата се заредете с тези мисли! После оставете партньора си да изпита отново вашата сила така, както и първия път.
Стъпка 3: Затворете отново очи и в продължение на около 30 секунди вътрешно си повтаряйте най-различни отпушване на канали отрицателни неща, каквито например си казвате, когато умът ви се намира в състояние на самокритика. После отново оставете партньора си да изпита силата на ръката ви.
Стъпка 4: Горещо препоръчвам да завършите процеса с повторение на стъпка 2, за да завършите това преживяване по най-позитивния начин.
За да демонстрирате силата на отпушване на канали колективния ум, при стъпки 2 и 4 кажете на групата да се концентрира върху позитивни, изпълнени с обич мисли, а вие оставете ума си празен – или ако не можете, тогава насочете вътрешния си диалог в позитивна посока. А при стъпка 3 кажете на групата да се фокусира върху критични, дребнави мисли по ваш адрес, но само за 10 секунди, понеже това не е особено приятно преживяване. Уверете се, отпушване на канали че ще завършат със стъпка 4 – насочвайки отново към вас позитивни, изпълнени с обич мисли. И при всяка стъпка позволете на партньора си да изпита вашата сила, също както при първото упражнение отпушване на канали.

Call Now Button+359887394991